Spoed?

Je bent hier aan het goede adres als je hulp nodig hebt van een vertrouwenspersoon. Heb het idee hebt dat je acute hulp nodig hebt? Neem hier contact op met hulpdiensten
Terug

Agressie en geweld

Intimidatie
Pesten
Agressie en geweld
Discriminatie
Seksuele intimidatie
Niet integer handelen
Wat is agressie en geweld?

Agressie en geweld op de werkvloer kent vele vormen. Er is sprake van agressie en geweld wanneer een werknemer fysiek of verbaal wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Dit kan veroorzaakt worden door collega’s, maar ook door derden (zoals een klant of client). Agressie en geweld richt veel schade aan, bij het slachtoffer maar ook bij betrokkenen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verbale, psychische en fysieke agressie. Verbaal uit zich onder andere in ongewenst taalgebruik, intimidatie en uitschelden. Bij psychische agressie gaat het om vormen geestelijke mishandeling. Voorbeelden hiervan zijn stalken, vernederen, chanteren of bedreigen. Ten slotte gaat fysieke agressie over lichamelijke mishandeling. Dit komt voor in verschillende vormen zoals schoppen, vernielen of spugen. Onderzoek van FNV toont aan dat elk jaar bijna twee miljoen Nederlanders te maken krijgen met agressie of geweld op de werkvloer. De gevolgen hiervan zijn enorm. Buiten een aanzienlijke hoeveelheid stress voor het slachtoffer, kan agressie en/of geweld langdurig- en soms blijvende arbeidsongeschiktheid opleveren.

Agressie en/of geweld signaleren en herkennen

Omdat agressie en geweld meestal gericht is op een individueel persoon, is het lastig om het probleem te herkennen. Ook vindt het geweld vaak buiten werktijden om plaats. Dus wel op het werk, maar wanneer veel collega’s al zijn vertrokken. Hierdoor is het lastig voor werkgevers of collega’s om agressie te signaleren. Agressie en geweld tussen collega’s kan eenmalig voorkomen, maar het kan ook een steeds terugkerend probleem zijn. Beide gevallen zijn onacceptabel en soms zelfs strafbaar. Fysieke agressie is als buitenstaander makkelijker te signaleren dan psychische of verbale agressie. Een slachtoffer vertoont vaak signaalgedrag, waaraan je kan merken dat iemand slachtoffer is geworden van agressie en/of geweld. Dit kunnen onschuldige gedragingen zijn die aangeven dat de persoon gestrest is. Bijvoorbeeld tics, afwezigheid, of nervositeit. Ook kan het slachtoffer sociale contacten met bepaalde collega’s proberen te vermijden. Fysieke mishandeling is soms te herkennen aan overgebleven littekens, schrammen of blauwe plekken. Zie je dat collega’s een conflict hebben, zonder dat er daarna toenadering of verzoening gezocht wordt, dan is er kans dat er agressie of geweld speelt. Vaak vallen agressie en geweld op de werkvloer samen met pesten. Lees hier meer over pesten.

Wat kan je zelf ondernemen?

Agressie en geweld op de werkvloer stopt meestal niet vanzelf. Wanneer je slachtoffer bent geworden van agressie en/of geweld, vraagt het veel moed om zelf in actie te komen. Je kan het gesprek zelf aangaan, maar ook hulp inschakelen van je leidinggevende of collega’s. Houd hierbij in gedachten dat het doel van het gesprek moet zijn het ongewenste gedrag te stoppen. Zo’n gesprek is alleen zinvol als het slachtoffer daarna nog kan doorwerken met de dader. Als slachtoffer kan je ook een klacht indienen bij je werkgever. Jouw werkgever is verplicht een veilige werkplek creëren voor de medewerkers. Als het geval van agressie en/of geweld ernstig is, mag een werkgever een medewerker een officiële waarschuwing geven of soms zelfs ontslaan.

Bouw een dossier op

Heb je structureel last van agressie en/of geweld op de werkvloer? Mogelijk wil je een klacht hierover indienen bij je werkgever of bij een onafhankelijke instantie. In dit geval is het handig om een dossier op te bouwen van het geweld. Dit kan in de vorm van een logboek waarin je bijhoudt op welke dag en tijd het geweld voorkomt en in welke vorm. Download hier een template van het logboek bij agressie en/of geweld. Dit dossier kan later in het proces van belang zijn. Het zorgt ervoor dat je sterker staat wanneer je een klacht wil indienen en geeft je een overzicht van de incidenten.

Kunnen wij je helpen?

Ben jijzelf of een collega slachtoffer van geweld en/of agressie en wil je hier met iemand over praten? Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar. Wat het geval ook is, wij luisteren naar je verhaal en begeleiden je met het zoeken naar een oplossing. Wij denken met je mee over de stappen die je kan ondernemen. Of je nu enkel een luisterend oor wil, over wil gaan naar het indienen van een klacht of een professional wil inschakelen, wij helpen je graag op weg. Jij houdt de regie in handen.  Neem hier contact met ons op. Of plan hier een afspraak in voor het spreekuur.

Neem contact met ons op

Heb je een vertrouwenspersoon nodig of heb je een vraag? Schroom niet en neem contact met ons op. Dat kan online, telefonisch of fysiek. Bekijk hier alle mogelijkheden.

Wat is pesten?

Pesten is een vorm van agressie waarbij geprobeerd wordt om iemand herhaaldelijk en opzettelijk pijn te doen. Dat kan online en offline voorkomen, fysiek en verbaal. Bij pesten zijn verschillende mensen betrokken. De pester, de gepeste en omstanders. De pester staat meestal niet alleen, maar de gepeste wel. Gepest worden veroorzaakt allerlei mentale problemen zoals stress, angst, eenzaamheid, schaamte en gebrek aan zelfvertrouwen. Vaak wordt pesten geassocieerd met kinderen, maar het komt evengoed voor bij volwassenen. Helaas is er ook vaak sprake van pesten op de werkvloer. Dit uit zich vaak in uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie. Uit onderzoek van TNO uit 2017 blijkt dat ruim een half miljoen werknemers in Nederland slachtoffer waren van pesterijen. 80.000 daarvan werden structureel gepest.

Word ik geplaagd of gepest?

Vaak wordt negatief gedrag, of pesten afgedaan als een plagerijtje. Echter kan plagen snel omslaan naar pesten. Pesten gebeurt stelselmatig door dezelfde persoon. Er is vaak sprake van ongelijkheid in bijvoorbeeld macht, kracht of sociale status. Bij plagen gebeurt dit af en toe tussen verschillende partijen. Het kan voorkomen dat dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt. Zodra de ontvanger het niet meer prettig of grappig vindt, is het plagen pesten geworden.

Pesten signaleren en herkennen

Heb je het idee dat jijzelf of een van je collega’s gepest wordt? Er zijn verschillende manieren om pestgedrag op de werkvloer te herkennen. Vaak wordt er signaalgedrag vertoont door het slachtoffer. Dit kunnen onschuldige gedragingen zijn die aangeven dat de persoon gestrest is. Bijvoorbeeld tics, afwezigheid, of nervositeit. Echter kan stress door pesten leiden tot vaak ziek zijn, buikklachten of zelfbeschadiging. Ook kan het slachtoffer sociale contacten met collega’s proberen te vermijden. Dit uit zich vaak in alleen lunchen, langdurig toiletbezoek of snel weg na werktijd. Bij de pester ontbreekt vaak een schuldgevoel omdat het slachtoffer het in zijn/haar ogen verdient. Zie je dat collega’s conflicten hebben, zonder dat er daarna toenadering of verzoening gezocht wordt, is er kans dat er sprake is van pesterijen. Pesten uit zich niet alleen in verbaal geweld, maar ook in fysiek geweld of een combinatie van beide. Fysiek geweld is makkelijker waar te nemen dan verbaal geweld. Zie je agressie en geweld voorkomen tussen collega’s? Lees hier meer over dat onderwerp.

Wat kan je zelf ondernemen?

Pesten stopt helaas niet vanzelf. Zodra je pestgedrag herkent op de werkvloer, zijn er stappen die je kan ondernemen. Begin bijvoorbeeld eens met het aanspreken van de pester.  Je kan hierbij hulp vragen aan een collega die je wel vertrouwt. Uit onderzoek van CNV blijkt dat slechts 16% van de collega’s het opneemt voor het slachtoffer. Vraag een collega die dicht bij je staat de pester aan te spreken op het ongewenste gedrag. Ook kan je hulp vragen aan je leidinggevende om het pest gedrag te laten stoppen. Jouw werkgever is verplicht een veilige werkplek creëren voor de medewerkers. Een leidinggevende kan de pester(s) aanspreken op hun gedrag. Het helpt vaak ook om aan de pester te vertellen wat het pesten met je doet. Soms is de ander zich er niet van bewust dat jij gekwetst wordt door zijn/haar opmerkingen. Vaak lokken pesters een reactie uit bij het slachtoffer. Probeer de pester duidelijk te maken dat bij jou niks te halen valt en blijf rustig. Wat de reden van pesten ook is, probeer niet te veranderen om het pesten te voorkomen. Wees trots op wie je bent en geef de pester geen gelijk door je gedrag aan te passen.

Bouw een dossier op

Heb je structureel last van pesten op de werkvloer en herken je dit gedrag? Mogelijk wil je een klacht hierover indienen bij je werkgever of bij een onafhankelijke instantie. In dit geval is het handig om een dossier op te bouwen van het pesten. Dit kan in de vorm van een logboek waarin je bijhoudt op welke dag en tijd het pesten gebeurt en in welke vorm. Download hier een template van het logboek voor pesterijen. Dit dossier kan later in het proces van belang zijn. Het zorgt ervoor dat je sterker staat wanneer je een klacht wil indienen en geeft je een overzicht van de incidenten.

Kunnen wij je helpen?

Ben jijzelf of een collega slachtoffer van pesten en wil je hier met iemand over praten? Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar. Wat het geval ook is, wij luisteren naar je verhaal en begeleiden je met het zoeken naar een oplossing. Wij denken met je mee over de stappen die je kan ondernemen. Of je nu enkel een luisterend oor wil, over wil gaan naar het indienen van een klacht of een professional wil inschakelen, wij helpen je graag op weg. Jij houdt de regie in handen. Neem hier contact met ons op. Of plan hier een afspraak in voor het spreekuur.

Wat is intimidatie?

Intimidatie is wanneer iemand jouw gedrag beïnvloedt door je angst aan te jagen, door te dreigen met negatieve gevolgen. Intimidatie kan fysiek plaatsvinden, wanneer iemands ‘comfortzone’ wordt overschreden of bedreigd. Een vorm hiervan is bijvoorbeeld wanneer iemand je letterlijk in een hoek drijft en verbaal bedreigd. Intimidatie kan ook een verbale vorm hebben. Dat uit zich bijvoorbeeld in chantage, manipulatie of wanneer iemand je onder druk zet. Helaas komen beide vormen van intimidatie voor op de werkvloer. Ook seksuele intimidatie valt hier ook onder. Daarover lees je hier meer.

Intimidatie signaleren en herkennen

Omdat intimidatie op de werkvloer zo veel verschillende vormen kent, kan het lastig zijn te herkennen. Voor veel mensen is intimidatie een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Iemand gaat letterlijk over jouw morele grenzen en raakt je op een gebied waar een ander niet hoort te komen. Deze grenzen zijn voor iedereen anders en verschillend. Zodra jij je door het gedrag van een collega stelselmatig angstig of bedreigd voelt, word je waarschijnlijk geïntimideerd. Vaak wordt er signaalgedrag vertoont door het slachtoffer. Dit kunnen onschuldige gedragingen zijn die aangeven dat de persoon gestrest is. Bijvoorbeeld tics, afwezigheid, of nervositeit. Echter kan stress door intimidatie leiden tot vaak ziek zijn, buikklachten of zelfbeschadiging. Ook kan het slachtoffer sociale contacten met bepaalde collega’s proberen te vermijden. Bij de dader ontbreekt vaak een schuldgevoel omdat het slachtoffer het in zijn/haar ogen verdient. Zie je dat collega’s conflicten hebben, zonder dat er daarna toenadering of verzoening gezocht wordt, is er kans dat er sprake is van intimidatie op de werkvloer.

Wat kan je zelf ondernemen?

Intimidatie op de werkvloer stopt meestal niet vanzelf. Wanneer je slachtoffer bent geworden van intimidatie, vraagt het veel moed om zelf in actie te komen. Je kan het gesprek zelf aangaan, maar ook hulp inschakelen van je leidinggevende of collega’s. Houd hierbij in gedachten dat het doel van het gesprek moet zijn het ongewenste gedrag te stoppen. Jouw werkgever is verplicht een veilige werkplek creëren voor de medewerkers. Sommige vormen van intimidatie zijn strafbaar. Wanneer het geval van intimidatie ernstig is, mag een werkgever dan ook een medewerker een officiële waarschuwing geven of soms zelfs ontslaan.

Bouw een dossier op

Heb je structureel last van intimidatie op de werkvloer? Mogelijk wil je een klacht hierover indienen bij je werkgever of bij een onafhankelijke instantie. In dit geval is het handig om een dossier op te bouwen van de intimidatie. Dit kan in de vorm van een logboek waarin je bijhoudt op welke dag en tijd de intimidatie voorkomt en in welke vorm. Download hier een template van het logboek bij intimidatie. Dit dossier kan later in het proces van belang zijn. Het zorgt ervoor dat je sterker staat wanneer je een klacht wil indienen en geeft je een overzicht van de incidenten.

Kunnen wij je helpen?

Ben jijzelf of een collega slachtoffer van intimidatie en wil je hier met iemand over praten? Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar. Wat het geval ook is, wij luisteren naar je verhaal en begeleiden je met het zoeken naar een oplossing. Wij denken met je mee over de stappen die je kan ondernemen. Of je nu enkel een luisterend oor wil, over wil gaan naar het indienen van een klacht of een professional wil inschakelen, wij helpen je graag op weg. Jij houdt de regie in handen. Neem hier contact met ons op. Of plan hier een afspraak in voor het spreekuur.

Wat is discriminatie?

De letterlijke betekenis van discriminatie is ‘het maken van onderscheid’. Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die niet relevant zijn in een gegeven situatie. Dat onderscheid wordt vaak gemaakt op basis van ras, geslacht, geaardheid, leeftijd, nationaliteit of geloof. Ook op de werkvloer komt discriminatie voor, in allerlei verschillende vormen. Bijvoorbeeld wanneer collega’s in dezelfde functie verschillende salarissen ontvangen. Of wanneer collega’s kwetsende grappen maken op basis van eerdergenoemde kenmerken. Discriminatie op de werkvloer kan een bewuste, overwogen keuze zijn van degene die discrimineert, maar het kan ook een onbewuste actie zijn wanneer degene die discrimineert niet doorheeft dat zijn/haar gedrag gebaseerd is op vooroordelen. De gevolgen van discriminatie op werk kunnen grote gevolgen hebben. Het kan onder andere leiden tot eenzaamheid, stress en een verminderd gevoel van eigenwaarde. Uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank uit 2022 blijkt dat bijna een op de zes Nederlanders te maken krijgt met discriminatie op werk.

Discriminatie signaleren en herkennen

Omdat discriminatie op de werkvloer zo veel verschillende vormen kent, kan het lastig zijn om te herkennen als slachtoffer of collega. Wij zetten wat voorbeelden van mogelijke vormen van discriminatie op werk op een rijtje:

  • Kwetsende grappen van collega’s of leidinggevenden;
  • Geen promotiekansen krijgen;
  • Minder salaris ontvangen dan collega’s in dezelfde functie;
  • Ontslagen worden omdat je zwanger raakt/bent;
  • Ergens niet aangenomen worden vanwege je komaf of uiterlijke kenmerken.

 

Dit zijn allemaal voorbeelden van negatieve discriminatie. Het tegenovergestelde hiervan is positieve discriminatie, waarbij er juist een voorkeursbeleid is voor bepaalde mensen. Vaak vindt er een gedragsverandering plaats bij mensen die gediscrimineerd worden. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld ineens terugtrekken uit de sociale kring van collega’s, of bepaalde collega’s proberen te ontlopen. Soms als er gediscrimineerd wordt, ontstaat er kliekvorming op de werkvloer. Dit gaat vaak samen met buitensluiten of sociale uitsluiting. Wanneer dit opvalt bij een van je collega’s, kan het zo maar zijn dat er meer aan de hand is.

Wat kan je zelf ondernemen?

Zoals we net vertelden, wordt er onderscheid gemaakt tussen bewuste- en onbewuste discriminatie. Allebei kwetsend, maar beide vragen om een andere oplossing. Wanneer je het idee hebt dat de dader het onbewust doet, spreek diegene dan aan op zijn/haar gedrag. Vaak hebben mensen het niet door dat hun gedrag anderen diep kwetst. Het vergt misschien moed, maar het is een begin om een einde te maken aan de discriminatie. Wanneer je als slachtoffer het idee hebt dat degene die discrimineert dat opzettelijk doet, is het verstandig om erover te praten met iemand die je vertrouwt. Dat kan een collega zijn, iemand uit je privékring, of je leidinggevende. Ook kan je ervoor kiezen om melding te maken van dit ongewenste gedrag. Dat kan bij de politie (discriminatie is strafbaar), of bij een onafhankelijke instantie die onderzoek gaat doen.

Bouw een dossier op

Word jij structureel gediscrimineerd op de werkvloer? Mogelijk wil je een klacht hierover indienen bij je werkgever, bij een onafhankelijke instantie of aangifte doen bij de politie. In dit geval is het handig om een dossier op te bouwen van de discriminatie. Dit kan in de vorm van een logboek waarin je bijhoudt op welke dag en tijd discriminatie voorkomt en in welke vorm. Download hier een template van het logboek bij discriminatie. Dit dossier kan later in het proces van belang zijn. Het zorgt ervoor dat je sterker staat wanneer je een klacht wil indienen en geeft je een overzicht van de incidenten.

Kunnen wij je helpen?

Ben jijzelf of een collega slachtoffer van discriminatie en wil je hier met iemand over praten? Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar. Wat het geval ook is, wij luisteren naar je verhaal en begeleiden je met het zoeken naar een oplossing. Wij denken met je mee over de stappen die je kan ondernemen. Of je nu enkel een luisterend oor wil, over wil gaan naar het indienen van een klacht of een professional wil inschakelen, wij helpen je graag op weg. Jij houdt de regie in handen. Neem hier contact met ons op. Of plan hier een afspraak in voor het spreekuur.

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie zijn ongewenste opmerkingen, gebaren of handelingen van seksueel karakter, waarbij het slachtoffer zich vernedert, bedreigt of ongemakkelijk voelt. Dat kan gaan over (non)verbaal gedrag en fysiek contact. Helaas komt seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voor op de werkvloer. Dat kan tussen collega’s zijn, maar ook tussen werkgevers en werknemers en tussen medewerkers en hun klanten. Uit recent onderzoek van de Volkskrant blijkt dat jaarlijks 134.000 mensen seksuele intimidatie meemaken op de werk. Ruim 20% hiervan zijn vrouwen tussen de 15 en 25 jaar. Mogelijk ligt het werkelijke getal nog hoger, omdat het vaak lastig is voor slachtoffers om zich hierover te uiten. De gevolgen van seksuele intimidatie op werk zijn zeer ernstig voor het slachtoffer. Het zorgt voor veel stress en angst, maar het geeft ook vaak een gevoel van schaamte of schuld. Soms geven daders slachtoffers het gevoel dat zij hun aanleiding hebben gegeven om over te gaan op seksuele handelingen. Als iemand jouw grenzen overschrijdt, is dat nooit jouw schuld. Seksuele intimidatie is strafbaar en hoort niet plaats te vinden. De dader hoort jouw grenzen te respecteren.

Seksuele intimidatie signaleren en herkennen

In sommige gevallen is het voor slachtoffers meteen duidelijk dat het om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. In andere gevallen is dat lastiger vast te stellen. Vaak worden seksueel getinte opmerkingen afgedaan als grapje, terwijl de ontvanger dat misschien helemaal niet grappig vindt. Of je vindt het de eerste keer grappig, maar de daaropvolgende keren niet. Seksuele intimidatie kan verbaal plaatsvinden of fysiek. We noemen wat voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer:

  • Er worden ongepaste grappen of dubbelzinnige opmerkingen gemaakt;
  • Er worden ongewenste intieme vragen gesteld;
  • Een collega of werkgever nodigt je uit voor een intiem afspraakje;
  • Er wordt ongewenst fysiek contact gemaakt, bijvoorbeeld knijpen in de billen of zoenen, maar ook een ongewenste aanraking als een arm om je schouder;
  • Er wordt op een ongewenste manier toenadering gezocht buiten werktijd, bijvoorbeeld op sociale media of whatsapp.

 

Omdat seksuele intimidatie meestal gericht is op een individueel persoon, is het lastig om het probleem te herkennen als collega. Ook vindt de intimidatie vaak buiten het zicht van collega’s plaats. Bijvoorbeeld buiten werktijd wanneer collega’s al zijn vertrokken. Of op plekken waar de dader vrij spel heeft. Hierdoor is het lastig voor werkgevers of collega’s om seksuele intimidatie te herkennen. Seksuele intimidatie op de werkvloer kan eenmalig voorkomen, maar het kan ook een steeds terugkerend probleem zijn. Beide gevallen zijn onacceptabel en soms strafbaar.

Wat kan je zelf ondernemen?

Ongewenste intimiteiten ontwikkelen zich vaak langzaam, waardoor een grens soms moeilijk te trekken is. Het slachtoffer bepaalt deze grens. Het vergt veel moed van slachtoffers om seksuele intimidatie te erkennen en in te grijpen. Er zijn verschillende manieren om aan de bel te trekken. Maak het begin door erover te praten met mensen. Dat kan iemand binnen je privékring zijn, of collega’s. Het kan helpen om na te gaan of andere collega’s hetzelfde ervaren. Samen sta je sterker. Ook kan je naar je leidinggevende of werkgever stappen. Jouw werkgever is verplicht om een veilige werkomgeving te verzorgen. Ook kan je ervoor kiezen om melding te maken van dit ongewenste gedrag. Dat kan bij de politie, of bij een onafhankelijke instantie die onderzoek gaat doen.

Bouw een dossier op

Maak jij seksuele intimidatie mee op de werkvloer? Mogelijk wil je een klacht hierover indienen bij je werkgever, bij een onafhankelijke instantie of aangifte doen bij de politie. In dit geval is het handig om een dossier op te bouwen van het seksueel grensoverschrijdende gedrag. Dit kan in de vorm van een logboek waarin je bijhoudt op welke dag en tijd seksuele intimidatie voorkomt en in welke vorm. Download hier een template van het logboek bij seksuele intimidatie. Dit dossier kan later in het proces van belang zijn. Het zorgt ervoor dat je sterker staat wanneer je een klacht wil indienen en geeft je een overzicht van de incidenten.

Kunnen wij je helpen?

Ben jijzelf of een collega slachtoffer van seksuele intimidatie en wil je hier met iemand over praten? Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar. Wat het geval ook is, wij luisteren naar je verhaal en begeleiden je met het zoeken naar een oplossing. Wij denken met je mee over de stappen die je kan ondernemen. Of je nu enkel een luisterend oor wil, over wil gaan naar het indienen van een klacht of een professional wil inschakelen, wij helpen je graag op weg. Jij houdt de regie in handen. Neem hier contact met ons op. Of plan hier een afspraak in voor het spreekuur.

Wat is niet integer handelen?

Integer handelen op werk houdt in dat een functie goed en zorgvuldig wordt uitgeoefend, met inachtneming van verantwoordelijkheden en de geldende normen en waarden binnen een organisatie. Integriteit is een goede persoonlijke eigenschap, waarmee je laat zien dat je oprecht en eerlijk bent. In het bedrijfsleven betekent het bijvoorbeeld dat je niet omkoopbaar bent en geen misbruik maakt van macht. Wat mensen wel- en niet integer vinden, is afhankelijk van de samenleving en de tijd. Per organisatie heeft de invulling van integriteit een andere betekenis. Over het algemeen betekent het dat je op de hoogte bent van de visie van je werkgever en de beroepscode en hier niet van afwijkt voor eigen belang. Sommige van deze regels staan opgenomen in de gedragscode van je bedrijf, maar natuurlijk niet alles kan in regels vastgelegd worden. Wanneer bepaalde regels ontbreken, oordeel je als werknemer zelf of iets wel of niet kan.

Welke vormen zijn er?

Op de werkvloer is integriteit van groot belang, echter wordt er wel eens niet integer gehandeld door collega’s. Binnen niet integer handelen wordt er onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke misstanden en integriteitsschendingen. Binnen maatschappelijke misstanden vallen zaken als aantasting van het milieu of gevaar voor de volksgezondheid. Een voorbeeld: werkgevers laten medewerkers verplicht naar kantoor komen tijdens de coronacrisis, ondanks de lockdown. Onder integriteitsschendingen vallen zaken als fraude en diefstal, corruptie en machtsmisbruik.

Niet integer handelen signaleren en herkennen

Wanneer er integer gehandeld wordt op de werkvloer, valt dat op een positieve manier op. In tegenstelling is niet integer handelen lastiger te herkennen. Vaak gebeurt niet integer handelen ook onbewust, of buiten het zicht van medewerkers om. Het kan ook zijn dat je het niet eens bent met een keuze van je werkgever of per toeval tegen integriteitsschending aanloopt.

Wat kan je zelf ondernemen?

Wanneer je een vorm van niet integer handelen signaleert op jouw werk, is het van groot belang om zo snel mogelijk aan de bel te trekken. In het geval van niet integer handelen ligt het probleem niet bij jou als medewerker. Het probleem ligt binnen de organisatie en het is niet aan jou om dit op te lossen. Omdat bij niet integer handelen normen en waarden van de organisatie worden overschreden heb jij als medewerker er eigenlijk weinig mee te maken. Het is aan jouw werkgever om dit probleem op te lossen, de medewerker moet en wil hier niet tussen gaan zitten. Je kan bijvoorbeeld melding maken bij je leidinggevende of werkgever. Als je het idee hebt dat zij betrokken zijn bij het niet integer handelen, neem dan contact op met een ons.

Kunnen wij je helpen?

Heb jij het gevoel dat er iemand binnen jouw organisatie zich schuldig maakt aan een vorm van niet integer handelen? Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar. Wat het geval ook is, wij luisteren naar je verhaal en begeleiden je met het zoeken naar een oplossing. Wij denken met je mee over de stappen die je kan ondernemen. Of je nu enkel een luisterend oor wil, over wil gaan naar het indienen van een klacht of een professional wil inschakelen, wij helpen je graag op weg. Neem hier contact met ons op. Of plan hier een afspraak in voor het spreekuur.

Neem contact met ons op

Heb je een vertrouwenspersoon nodig of heb je een vraag? Schroom niet en neem contact met ons op. Dat kan online, telefonisch of fysiek. Bekijk hier alle mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Heb je een vertrouwenspersoon nodig of heb je een vraag? Schroom niet en neem contact met ons op. Dat kan online, telefonisch of fysiek. Bekijk hier alle mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Heb je een vertrouwenspersoon nodig of heb je een vraag? Schroom niet en neem contact met ons op. Dat kan online, telefonisch of fysiek. Bekijk hier alle mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Heb je een vertrouwenspersoon nodig of heb je een vraag? Schroom niet en neem contact met ons op. Dat kan online, telefonisch of fysiek. Bekijk hier alle mogelijkheden.

nl_NL