Agressie en/of geweld signaleren en herkennen

Omdat agressie en geweld meestal gericht is op een individueel persoon, is het lastig om het probleem te herkennen. Ook vindt het geweld vaak buiten werktijden om plaats. Dus wel op het werk, maar wanneer veel collega’s al zijn vertrokken. Hierdoor is het lastig voor werkgevers of collega’s om agressie te signaleren. Agressie en geweld tussen collega’s kan eenmalig voorkomen, maar het kan ook een steeds terugkerend probleem zijn. Beide gevallen zijn onacceptabel en soms zelfs strafbaar. Fysieke agressie is als buitenstaander makkelijker te signaleren dan psychische of verbale agressie. Een slachtoffer vertoont vaak signaalgedrag, waaraan je kan merken dat iemand slachtoffer is geworden van agressie en/of geweld. Dit kunnen onschuldige gedragingen zijn die aangeven dat de persoon gestrest is. Bijvoorbeeld tics, afwezigheid, of nervositeit. Ook kan het slachtoffer sociale contacten met bepaalde collega’s proberen te vermijden. Fysieke mishandeling is soms te herkennen aan overgebleven littekens, schrammen of blauwe plekken. Zie je dat collega’s een conflict hebben, zonder dat er daarna toenadering of verzoening gezocht wordt, dan is er kans dat er agressie of geweld speelt. Vaak vallen agressie en geweld op de werkvloer samen met pesten. Lees hier meer over pesten.