Seksuele intimidatie signaleren en herkennen

In sommige gevallen is het voor slachtoffers meteen duidelijk dat het om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. In andere gevallen is dat lastiger vast te stellen. Vaak worden seksueel getinte opmerkingen afgedaan als grapje, terwijl de ontvanger dat misschien helemaal niet grappig vindt. Of je vindt het de eerste keer grappig, maar de daaropvolgende keren niet. Seksuele intimidatie kan verbaal plaatsvinden of fysiek. We noemen wat voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer:

 

Omdat seksuele intimidatie meestal gericht is op een individueel persoon, is het lastig om het probleem te herkennen als collega. Ook vindt de intimidatie vaak buiten het zicht van collega’s plaats. Bijvoorbeeld buiten werktijd wanneer collega’s al zijn vertrokken. Of op plekken waar de dader vrij spel heeft. Hierdoor is het lastig voor werkgevers of collega’s om seksuele intimidatie te herkennen. Seksuele intimidatie op de werkvloer kan eenmalig voorkomen, maar het kan ook een steeds terugkerend probleem zijn. Beide gevallen zijn onacceptabel en soms strafbaar.