Wat is agressie en geweld?

Agressie en geweld op de werkvloer kent vele vormen. Er is sprake van agressie en geweld wanneer een werknemer fysiek of verbaal wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Dit kan veroorzaakt worden door collega’s, maar ook door derden (zoals een klant of client). Agressie en geweld richt veel schade aan, bij het slachtoffer maar ook bij betrokkenen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verbale, psychische en fysieke agressie. Verbaal uit zich onder andere in ongewenst taalgebruik, intimidatie en uitschelden. Bij psychische agressie gaat het om vormen geestelijke mishandeling. Voorbeelden hiervan zijn stalken, vernederen, chanteren of bedreigen. Ten slotte gaat fysieke agressie over lichamelijke mishandeling. Dit komt voor in verschillende vormen zoals schoppen, vernielen of spugen. Onderzoek van FNV toont aan dat elk jaar bijna twee miljoen Nederlanders te maken krijgen met agressie of geweld op de werkvloer. De gevolgen hiervan zijn enorm. Buiten een aanzienlijke hoeveelheid stress voor het slachtoffer, kan agressie en/of geweld langdurig- en soms blijvende arbeidsongeschiktheid opleveren.