Wat is discriminatie?

De letterlijke betekenis van discriminatie is ‘het maken van onderscheid’. Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die niet relevant zijn in een gegeven situatie. Dat onderscheid wordt vaak gemaakt op basis van ras, geslacht, geaardheid, leeftijd, nationaliteit of geloof. Ook op de werkvloer komt discriminatie voor, in allerlei verschillende vormen. Bijvoorbeeld wanneer collega’s in dezelfde functie verschillende salarissen ontvangen. Of wanneer collega’s kwetsende grappen maken op basis van eerdergenoemde kenmerken. Discriminatie op de werkvloer kan een bewuste, overwogen keuze zijn van degene die discrimineert, maar het kan ook een onbewuste actie zijn wanneer degene die discrimineert niet doorheeft dat zijn/haar gedrag gebaseerd is op vooroordelen. De gevolgen van discriminatie op werk kunnen grote gevolgen hebben. Het kan onder andere leiden tot eenzaamheid, stress en een verminderd gevoel van eigenwaarde. Uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank uit 2022 blijkt dat bijna een op de zes Nederlanders te maken krijgt met discriminatie op werk.