Wat is niet integer handelen?

Integer handelen op werk houdt in dat een functie goed en zorgvuldig wordt uitgeoefend, met inachtneming van verantwoordelijkheden en de geldende normen en waarden binnen een organisatie. Integriteit is een goede persoonlijke eigenschap, waarmee je laat zien dat je oprecht en eerlijk bent. In het bedrijfsleven betekent het bijvoorbeeld dat je niet omkoopbaar bent en geen misbruik maakt van macht. Wat mensen wel- en niet integer vinden, is afhankelijk van de samenleving en de tijd. Per organisatie heeft de invulling van integriteit een andere betekenis. Over het algemeen betekent het dat je op de hoogte bent van de visie van je werkgever en de beroepscode en hier niet van afwijkt voor eigen belang. Sommige van deze regels staan opgenomen in de gedragscode van je bedrijf, maar natuurlijk niet alles kan in regels vastgelegd worden. Wanneer bepaalde regels ontbreken, oordeel je als werknemer zelf of iets wel of niet kan.