Wat is pesten?

Pesten is een vorm van agressie waarbij geprobeerd wordt om iemand herhaaldelijk en opzettelijk pijn te doen. Dat kan online en offline voorkomen, fysiek en verbaal. Bij pesten zijn verschillende mensen betrokken. De pester, de gepeste en omstanders. De pester staat meestal niet alleen, maar de gepeste wel. Gepest worden veroorzaakt allerlei mentale problemen zoals stress, angst, eenzaamheid, schaamte en gebrek aan zelfvertrouwen. Vaak wordt pesten geassocieerd met kinderen, maar het komt evengoed voor bij volwassenen. Helaas is er ook vaak sprake van pesten op de werkvloer. Dit uit zich vaak in uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie. Uit onderzoek van TNO uit 2017 blijkt dat ruim een half miljoen werknemers in Nederland slachtoffer waren van pesterijen. 80.000 daarvan werden structureel gepest.