Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie zijn ongewenste opmerkingen, gebaren of handelingen van seksueel karakter, waarbij het slachtoffer zich vernedert, bedreigt of ongemakkelijk voelt. Dat kan gaan over (non)verbaal gedrag en fysiek contact. Helaas komt seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voor op de werkvloer. Dat kan tussen collega’s zijn, maar ook tussen werkgevers en werknemers en tussen medewerkers en hun klanten. Uit recent onderzoek van de Volkskrant blijkt dat jaarlijks 134.000 mensen seksuele intimidatie meemaken op de werk. Ruim 20% hiervan zijn vrouwen tussen de 15 en 25 jaar. Mogelijk ligt het werkelijke getal nog hoger, omdat het vaak lastig is voor slachtoffers om zich hierover te uiten. De gevolgen van seksuele intimidatie op werk zijn zeer ernstig voor het slachtoffer. Het zorgt voor veel stress en angst, maar het geeft ook vaak een gevoel van schaamte of schuld. Soms geven daders slachtoffers het gevoel dat zij hun aanleiding hebben gegeven om over te gaan op seksuele handelingen. Als iemand jouw grenzen overschrijdt, is dat nooit jouw schuld. Seksuele intimidatie is strafbaar en hoort niet plaats te vinden. De dader hoort jouw grenzen te respecteren.