Welke vormen zijn er?

Op de werkvloer is integriteit van groot belang, echter wordt er wel eens niet integer gehandeld door collega’s. Binnen niet integer handelen wordt er onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke misstanden en integriteitsschendingen. Binnen maatschappelijke misstanden vallen zaken als aantasting van het milieu of gevaar voor de volksgezondheid. Een voorbeeld: werkgevers laten medewerkers verplicht naar kantoor komen tijdens de coronacrisis, ondanks de lockdown. Onder integriteitsschendingen vallen zaken als fraude en diefstal, corruptie en machtsmisbruik.